Begeleiding

Wat biedt WIJzersterk?

Leerbegeleiding

Er wordt leerbegeleiding geboden op verschillende gebieden:

 • Leerproblemen en/of leerachterstanden
 • Leerproblemen i.c.m. gedragsproblemen, concentratieproblemen of faalangst
 • Meer- en hoogbegaafdheid
 • NT2-onderwijs (voor anders- of meertaligen)
 • Bij langdurige uitval op school, bijvoorbeeld door ziekte
 • Huiswerkbegeleiding en bijles
 • Voorbereiding op de Citotoets

Oog voor de talenten en mogelijkheden

Ik kan de eigenschappen en mogelijkheden van kinderen snel doorzien en neem dit mee in mijn plan om het kind verder te helpen.  

Goede begeleiding 

Door praktijkervaring en vakkennis ben ik bekwaam op het gebied van leer- en gedragsproblemen. Ook wanneer een kind stagneert op een bepaald vakgebied kan ik analyseren waar de belemmeringen en mogelijkheden liggen.  

Materialen

In de praktijk van WIJzersterk is een scala aan methodes, boeken, leerspellen en software aanwezig. Al deze materialen worden doelgericht en tegelijk spelenderwijs ingezet. 

Een goede leerkracht

Bekwaam  
Geduldig  
Gemotiveerd  
Gestructureerd  
Dat zijn de juiste woorden om mijn manier van lesgeven te omschrijven. 

Goede contacten 

Goede contacten met diverse basisscholen in de Achterhoek.  

Voor wie is WIJzersterk?

Wijzersterk is er voor alle kinderen van 4 t/m 12 jaar die wat extra individuele aandacht en begeleiding kunnen gebruiken met betrekking tot de leerstof op school. De hulp wordt geboden in de vorm van Remedial Teaching (gespecialiseerde leerhulp op maat), bijles (begeleiding en herhaling) of huiswerkbegeleiding (ondersteuning en advies).  

Als we het hebben over leerproblemen, dan kunt u denken aan...  
Lezen, spelling, grammatica, dyslexie, schrijven, motorische ontwikkeling, rekenen, dyscalculie.  

Als we het hebben over gedragsproblemen, dan kunt u denken aan...  
Concentratie en werkhouding, faalangst, sociaal-emotionele ontwikkeling, zelfvertrouwen, pesten, ADHD, ADD, PDD-nos of autisme.  

Hoogbegaafdheid 

Een veelal onderbelichte doelgroep zijn de meer- en hoogbegaafde kinderen. Ook zij dienen leerstof op maat te krijgen. Door passende leerbegeleiding worden de kansen van deze leerlingen optimaal benut. Zij ervaren daardoor erkenning en uitdaging, waardoor het leren weer interessant en leuk wordt!  

Tijdelijke extra begeleiding 

Voor kinderen die lange tijd ziek zijn geweest of voor kinderen die uit het buitenland komen of moeite hebben met de Nederlandse taal kan deze extra begeleiding wenselijk zijn.   

Werkgebied 

Kinderen uit Doetinchem en omgeving kunnen terecht in de praktijk van WIJzersterk. 

Waarom kiest u voor WIJzersterk?

Uw kind...
 • heeft de laatste tijd minder plezier in leren  
 • stagneert op school bij bepaalde vakken of onderdelen  
 • heeft een hekel gekregen aan bepaalde activiteiten  
 • maakt weinig vorderingen in zijn / haar ontwikkeling  
 • geeft zelf aan dat het moeite heeft met bepaalde vakken of onderdelen  
 • kan weinig uitdaging vinden in het werk op school  

Ontwikkelingen in het basisonderwijs... 
 • scholen worden verplicht meer zorgleerlingen binnen het reguliere onderwijs te houden, beter bekend als “passend onderwijs"   
 • klassen worden groter door bezuinigingen  
 • nijpend tekort aan leerkrachten
 • leerkrachten kunnen de administratie en zorgplicht niet meer bolwerken  
 • de verdeling van de zorg tussen leerlingen trekt krom  
 • scholen hebben onvoldoende geld voor passende zorg  
 • scholen hebben onvoldoende mankracht voor passende zorg  

Wijzersterk zorgt ervoor dat uw kind...
 • de begeleiding en aandacht krijgt die het nodig heeft  
 • beter mee kan komen met de rest van de groep  
 • een passende leermethode krijgt aangereikt, gericht op de juiste onderwijsbehoeftes  
 • weer met plezier en zelfvertrouwen naar school gaat!