Nieuwsarchief

Pagina 1 van 6  > >>

4 april 2017

Neurowetenschappers van de Radboud Universiteit hebben een handige methode ontwikkeld die ervoor zorgt dat je woordjes of namen gemakkelijk opslaat. De volgende link bevat een filmpje met een duidelijke uitleg.

http://bit.ly/2o61vQR

16 februari 2017

Er was afgelopen periode veel tumult rondom dyslexie. Dit kwam naar aanleiding van een artikel in het AD, waarin een hoogleraar aangaf het bestaan van dyslexie te betwijfelen. Het bestaan van dyslexie is wetenschappelijk aangetoond. Er zijn mensen die grootse moeite hebben om te (leren) lezen en schrijven. Echter, het valt te betwisten of de aldoor groeiende groep mensen die een verklaring op zak hebben ook daadwerkelijk dyslexie hebben.

Slecht leesonderwijs zou een reden kunnen zijn van het niet komen tot automatisme van lezen en schrijven. Als er niet genoeg aan deze basis wordt gewerkt, kan de leerling een forse achterstand oplopen. Lees-, spel- en schrijfproblemen zullen zonder intensieve begeleiding altijd een zwak punt blijven.

Grijp dus bijtijds in als er bij uw kind een achterstand merkbaar wordt. Wanneer er na 6 maanden intensieve training nauwelijks of geen verbetering optreedt, kan er sprake zijn van dyslexie. 

3 januari 2017
Veel kinderen hebben moeite met verhaalsommen, ook wel redactiesommen genoemd. Dit komt doordat de som uit de context moet worden gehaald. De som zit als het ware verstopt. Sommige kinderen hebben moeite met deze stap, anderen vinden juist de verwerking lastig. WIJzersterk zoekt uit wáár het misgaat. Ook hanteren we via een stappenplan gemakkelijke oplossingsstrategieën. Hulp nodig? Neem contact op!
26 september 2016

Uit het evaluatierapport Passend Onderwijs van juni 2016 blijkt dat 86% van de leerkrachten uit het basisonderwijs te weinig tijd hebben voor leerlingen die extra ondersteuning behoeven.

Bron: blikopnieuws.nl

11 september 2016
Na een fijn verlof hervat ik mijn werkzaamheden. Geïnteresseerd in leerhulp door Wijzersterk? Neem tijdig contact op om terecht te kunnen. Er zijn nog maar een paar plekjes vrij!