Nieuwsarchief

Pagina 1 van 7  > >>

3 december 2017
Bij the Institute for Neuro Physiological Psychology heb ik de cursus tot reflex integratie therapeut afgerond. Bij leer- en gedragsproblemen kan er sprake zijn van een motorische remming of blokkade door de aanwezigheid van primitieve reflexen. Dit uit zich in veel gevallen tot latere leer- en ontwikkelingsproblemen. Middels bewegen heffen we deze blokkades op, waardoor de cognitieve functies van het kind fundamenteel worden ondersteund. Oftewel: eerst bewegen, dan leren!
28 oktober 2017
Vanaf heden mag ik mezelf Kernvisiecoach noemen. De Kernvisie methode is met name geschikt voor kinderen die 'anders leren'.      Op school wordt de lesstof meestal auditief (leerkracht vertelt, kind luistert) of rationeel (uit het boek) aangeboden. Voor sommige kinderen werkt dit niet. Zij hebben een andere leerstijl, waardoor de leerstof niet aankomt. Een andere aanpak, visueel of op gevoel leren, is dan gewenst. Er wordt een beroep gedaan op de reeds aanwezige talenten van het kind. Het kind ontdekt dat het wél goed kan leren en krijgt er weer zin in! 

Voor meer informatie en geweldig mooie ervaringsverhalen verwijs ik u door naar onderstaande link.

http://www.boumancoaching.nl/kernvisie_methode_kinderen
25 augustus 2017

Op http://bit.ly/2xAg5Sa is een overzicht te vinden van leerzame rekenapps en op http://bit.ly/2w5xg0f staan handige apps om te oefenen met lezen. Veel oefenplezier!

4 april 2017

Neurowetenschappers van de Radboud Universiteit hebben een handige methode ontwikkeld die ervoor zorgt dat je woordjes of namen gemakkelijk opslaat. De volgende link bevat een filmpje met een duidelijke uitleg.

http://bit.ly/2o61vQR

16 februari 2017

Er was afgelopen periode veel tumult rondom dyslexie. Dit kwam naar aanleiding van een artikel in het AD, waarin een hoogleraar aangaf het bestaan van dyslexie te betwijfelen. Het bestaan van dyslexie is wetenschappelijk aangetoond. Er zijn mensen die grootse moeite hebben om te (leren) lezen en schrijven. Echter, het valt te betwisten of de aldoor groeiende groep mensen die een verklaring op zak hebben ook daadwerkelijk dyslexie hebben.

Slecht leesonderwijs zou een reden kunnen zijn van het niet komen tot automatisme van lezen en schrijven. Als er niet genoeg aan deze basis wordt gewerkt, kan de leerling een forse achterstand oplopen. Lees-, spel- en schrijfproblemen zullen zonder intensieve begeleiding altijd een zwak punt blijven.

Grijp dus bijtijds in als er bij uw kind een achterstand merkbaar wordt. Wanneer er na 6 maanden intensieve training nauwelijks of geen verbetering optreedt, kan er sprake zijn van dyslexie.