Privacy en Disclaimer

Aansprakelijkheid

Hoewel WIJzersterk bij de vervaardiging van deze website en inhoud daarvan de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht heeft genomen, sluit zij alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die in enig opzicht verband houdt met de website. WIJzersterk kan niet garanderen dat de informatie op de site te allen tijde volledig of juist is. WIJzersterk aanvaardt evenzeer geen enkele verantwoordelijkheid voor beslissingen, welke op basis van deze informatie door de bezoeker van de website en/of derden wordt genomen.

De website van WIJzersterk bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van WIJzersterk liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de bezoekers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van WIJzersterk. WIJzersterk is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen.
WIJzersterk geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

Intellectuele eigendomsrechten

Deze website bevat veel elementen waarop intellectuele eigendomsrechten van WIJzersterk en van derden rusten. Te denken aan onder andere: logo's, teksten, foto's, programmatuur, animaties en grafische vormgeving van de site. 
Om de belangen van WIJzersterk en die van derden te beschermen is de inhoud van deze site alleen bestemd voor persoonlijk informatief, niet commercieel gebruik. 
Het is de gebruiker niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of beschikbaar te stellen aan derden. Wanneer het strikt noodzakelijk is de inhoud te gebruiken, is er vooraf uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van WIJzersterk vereist.

Privacy

WIJzersterk behandelt uw gegevens strikt vertrouwelijk. Deze worden niet zonder toestemming ter beschikking gesteld aan derden.